ANVÄNDNINGSVILLKOR

HAIKUA

19.8.2022

1. BESTÄLLNING & INRÄTTANDE AV BESTÄLLNINGSAVTAL

Kunden beställer varorna via nätbutiken på webbplatsen www.haikua.fi eller www.haikua.fi/sv. Vid beställning anger kunden för- och efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress. I nätbutikens varukorg ser kunden totalpriset på sina varor, leveranssätt och leveranskostnad.

Beställningen anses ömsesidigt bindande efter att kunden skickat sin beställning via nätbutiken och den andra parten kan inte ändra på beställningen själv. Båda parterna är bundna att följa alla villkor som gäller vid tidpunkten för avtalsingåendet. Efter genomförandet av beställning anses kunden ha godkänt beställnings- och användningsvillkoren, varornas egenskaper, eventuella erbjudanden och kampanjer, leveranstiderna samt förstått informationen och innehållet relaterat till varan.

Haikuas varor är handgjorda på beställning och jämfört med nätbutikens bilder eller andra Haikuas motsvarande varor kan det finnas små skillnader i nyanserna eller i tillverkningen.

Haikua är bunden att leverera en avtalsenlig vara i överensstämmelse med de priser, produktinformation och beställningsvillkor som gäller vid tidpunkten för avtalet. Haikua är även skyldig att meddela kunden omedelbart enligt konsumentskyddslagstiftningen om varans egenskaper, leveranssätt eller leveransvillkoren har förändrats jämfört med tidpunkten för avtalet. I dessa fall har kunden rätt att avbryta beställningen.

2. VAROR OCH GARANTI

Alla Haikuas varor sys / tillverkas hantverksmässigt i Finland och det kan därför förekomma små skillnader mellan varorna. Haikua försöker dock säkerställa att varorna som presenteras på nätbutiken så bra som möjligt efterliknar varorna i verkligheten gällande färg och andra egenskaper. Kunden observerar vid beställning att varorna tillverkas huvudsakligen av naturliga material vilket i sig påverkar varans utseende i termer av färg och i vissa fall också på utseendet.

Tvättemperaturen och efterbehandlingen påverkar linnets och andra materials beteende som tyg. Haikua ansvarar därför inte för tvätt och efterbehandling av kunden. Kunden observerar vid beställning att tyget kan krympa vid första tvätt ca 0-10 %. Kunden observerar även att tyget kan ljusna i solljus eller efter upprepad tvätt, så varans utseende kan variera från nätbutikens bild. När det gäller möbler tar kunden hänsyn till skillnader vad gäller färgton, storlek, plats av kvistar och andra trädspecifika skillnader. Träet kan bli ljusare, gulna eller mörkna med tiden - beroende på omständigheterna, detta är naturligt beteende för trämaterial. Haikua genomför inte retur, återbetalning eller utbyten på grund av att materialet ser ut som beskrivet ovan. Ovan nämnda aspekter relaterade till utseende och form är individuella perspektiv som kunden accepterar vid köp av Haikuas varor.

Alla Haikuas varor har en minsta garanti i enlighet med konsumentskyddslagen.

3. PRISER

Produktpriserna är giltiga från och med den dagen de publicerats på Haikuas nätbutik.

Priserna inkluderar 24 % moms.

Produktpriserna innehåller inte leverans. Leveransavgiften visas i nätbutikens varukorg vid beställning.

Haikua förbehåller rätten för prisförändring. Beställningarna behandlas enligt gällande prislista, användarvillkor, leveranstider och varornas egenskaper.

4. LEVERANS OCH TRANSPORT

Haikua levererar varan så snabbt som möjligt. Leveranstiden kan variera eftersom produkterna tillverkas huvudsakligen efter beställning och tygmaterialet beställs från en underleverantör. Textilprodukternas leveranstid är vanligtvis 7-24 dygn från beställning om det finns material för produkten i Haikuas lager. Om det inte finns tyg för produkten i Haikuas lager och det måste beställas från underleverantören utomlands kan leveranstiden vara till och med 60 dygn. Finländska tygleverantörernas leveranstid är oftast kortare, då kan man få en leveranstid på 7-24 dygn. Haikua ansvarar inte för leveransförseningar som orsakats av andra skäl än Haikuas. Sådana skäl kan vara till t.ex. underleverantörens leveranssvårigheter eller transportörens förseningar. Under Covid-19 kan tygleverantörernas leveranstid vara längre än normalt.

Haikua är skyldig att meddela kunden omedelbart enligt konsumentskyddslagen gällande förändringar eller svårigheter i produktens tillgänglighet, leveranstid eller produktens egenskaper. Om Haikua inte är kapabel att leverera produkten till kunden inom den normala leveranstiden måste Haikua meddela kunden omedelbart. I detta fall har kunden rätt att avbryta beställningen som inte genomförts. Om kunden redan har betalat beställningen så återbetalas hela priset för beställningen, om inte annat är överenskommet (man kan komma överens om något annat i situationer där kunden är villig att beställa produkten även om leveranstiden är längre än normalt).

Textilprodukterna skickas till kunden via Posten till närmaste Postkontor. Sänggavlar skickas med transportör till hemadressen. Kunden ansvarar för hemleveransen genom att vara tillgänglig vid den uppskattade leveranstiden. 

Enligt köp mellan företag och konsument är Haikua ansvarig för produkten om den försvinner eller går sönder under leveransen. Om produkten försvinner eller går sönder när kunden returnerar produkten till Haikua, är kunden själv eller transportören ansvarig för produkten.

Kunden bör meddela leveransadressen noggrant. Produkter levereras inte till "poste restante"-adresser. Haikua är inte ansvarig för konsekvenser eller kostnader om kunden har meddelat sin adress felaktigt eller inte meddelat om adressförändring i tid eller inte alls. Haikua är inte ansvarig för konsekvenser eller kostnader om kunden inte varit hemma vid leveranstiden och mottagit produkten. Om produkten returneras till transportören eller Haikua på grund av ovannämnda skäl är kunde själv ansvarig för gällande kostnader.

Kunden bör kontrollera förpackningens utseende vid mottagandet av leveransen. Om det finns betydande bucklor, sprickor eller dylikt som ger anledning att misstänka att produkten skadats under leveransen bör kunden kontrollera produktens skick på leveransstället eller i närvaro av en anställd hos transportföretaget. Om produkten skadats bör man omedelbart meddela detta till Haikuas kundtjänst via e-post info@haikua.fi. Meddelandets ska ha rubriken: "Transportskada".

I oklara fall kan skadan, felet eller förstörelsen leda till kundens förlust om kunden inte meddelat omedelbart om detta till Haikuas kundtjänst.

5. PERSONUPPGIFTER

Kundinformation som erhållits i samband med beställningar sparas i Haikuas kundregister. Tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är Haikus underleverantörer. Dessa underleverantörers tjänster är nödvändiga för ett avtal för förvärv och behandling av en elektronisk order kan genomföras i avtalet mellan den registeransvarige och kunden.

Registeransvariges underleverantörer är:

• Webnode AG (e-handelssystem)

• Frakt/transportföretag

• Google Analytics (webbanalys för hemsida)

Kunden har rätt att be Haikua radera sina person- och kontaktuppgifter från registret utan särskild anledning.

6. RETURRÄTT OCH RETURNERING AV PRODUKTEN

Kunden har 14 dagars returrätt. Rätt till retur beräknas från det datum då produkten mottagits. Produkten som returneras bör vara i originalförpackning, oanvänd och ren. Produkten bör vara i liknande tillstånd som om kunden bekantat sig med den i en möjlig fysisk butik. Det får inte synas några spår av användning, lukter, djurhår eller liknande. Produkten får inte heller användas som fotografirekvisita och sedan returneras efter användning då anses produkten som redan använd.

Före returnering bör kunden ta kontakt med Haikuas kundtjänst via e-post info@haikua.fi och namnge rubriken av meddelandet "Kundreturnering". Kunden kommer att få instruktioner via e-post för returnering av produkten, och produkten ska inte returneras innan man fått instruktionerna.

Om kunden returnerar produkten till Haikua, ansvarar kunden själv för leveranskostnaderna. För kundens information: Haikua använder bland annat Postis Helposti-tjänst samt pakettikauppa.fi -tjänsten för sändning av paket och då är postkostnaderna mindre än om man skickat från postkontoret. Returneringen bör vara framme hos Haikua inom 14 dagar från mottagandet av beställningen. Kunden får tillbaka pengarna inom 14 dagar om returvillkoren är uppfyllda:

Sammanfattning av returvillkoren:

-Kunden ansvarar själv för leveranskostnaderna till Finland. 

- Returneringen sker i originalförpackning eller motsvarande lämplig förpackning, noggrant och snyggt packat.

- Produkten är helt oanvänd, ren och i ursprungligt skick. Inga tecken av användning får synas på produkten.

- Alla papper och instruktioner som kommit med förpackningen bör vara med i returneringen.

8.REKLAMATION

Om kunden märker ett fabrikationsfel i den köpta produkten som uppstår vid normal och korrekt användning bör kunden omedelbart meddela Haikuas kundtjänst: info@haikua.fi. Kunden får instruktioner för fortsättningen via e-post.

Haikua ansvarar inte för produktens egenskaper på grund av kundens vårdslöshet, olämplig användning, felaktig tvätt och behandling eller slitage på grund av normalanvändning.

9. ÖVRIGA VILLKOR

Om kunden och Haikua inte kan lösa en möjlig problemsituation med dessa användarvillkor hanteras problemsituationen i enlighet med finsk lag och lagstiftning och regler relaterade till konsumenthandel.