Integritetspolicy

19.8.2022

Verksamhetsställe för personuppgiftsansvarig:

Nousiainen, Finnland

info@haikua.fi

www.haikua.fi

www.haikua.fi/sv 

(även kallat "Haikua" eller "vi")


1. Haikua som personuppgiftsansvarig
Haikua användas för personligt stöd för personer som har tillgång till andra webbplatser.
Kan jag använda en person eller en gåva? 
För kontraktet eller kontraktet med entreprenören tillhandahålls webbplatsen och personuppgifterna, till exempel genom kontakt-, registrerings-, beställnings-, betalnings- och factoringformlerna samtidigt.Haikua kan nås från webben och den andra personen på webbenCookies (Cookies är textbaserade cookies på webbplatsen som kan användas för att tillhandahålla information om den tekniska loggens funktion. Inaktiverade cookies ingår inte i listan över cookies som har använts av tekniker.)loggfiler (IP -adress eller annan online -identifierare).
Hur länge behandlar vi personuppgifter? 
Den relevanta personuppgiftsskyldiga enligt bestämmelserna i denna förordning får användas för att bestämma den registrerades art och den registrerades art.


2. Haikua som personuppgiftsansvarig
Haikua tillhandahåller datadata för data på Webnode-servern. En uppgraderad person kan vara en person med en personlig person (registrarade). I förhållande till dessa personuppgifter, fungerar Webnode som en personuppgiftsansvarig. Registret registreras hos den berörda personen. Enligt artikel 28 registrerar GDPR ett register och ett personligt kontrakt (Webnode) och ett databehandlingsavtal i Finland.
Haikua påverkar inte användarens data, ändrar inte dem, avslöjar inte dem, ger inte tillgång till dem eller överlämnar dem till tredje del och kontrakt. Det är möjligt att gå in i en personlig grind, som kan användas som ett medel för ett mål.


3. Registrering och behandling av personuppgifter
Webbadressen är personligen och kontrollen kontrolleras.
Personuppgiftsansvariga är:företag eller fysiska affärsenheter som bedriver Redovisning;företag eller IT-entreprenörer som ansvarar för implementering av IT-administration och utveckling av program som avänds av Webnode;för vilka uppgifterna tas emot i syfte att serva uppgifterna för databehandling;för vissa ändamål;för vissa e-postmeddelanden;för vilka de behöriga myndigheterna är registrerade.för vissa verifieringsmedel via sociala medierPersonuppgifterna kan kopplas till den registrerades status under alla förutsättningar.

4. Registrerade personers rättigheter

Registreringen ska innehålla följande: a) rätten till tillgång; b) rätten till rättelse; c) rätten att radera; d) rätten att begränsa behandlingen; e) beslutet att utföra spelet. f) rätten till dataöverförbarhet; g) som är oförenligt med klyvningsdatumet. h) information om information eller sammansättning av en person eller ett företag. i) den information som avses i punkt 1 ska ges till den berörda personen. j) namnet på den person som varorna presenteras för.


Data som omfattas av registrering av detaljer och detaljer i EU -förordningarna 2016/679 (GDPR)
Du kan också använda följande skript och genomer för att skicka dem till e-postadressen info@haikua.fi