Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Verkkokauppa on Haikua Oy:n (Y-tunnus 3190405-3) ylläpitämämä sivusto, jonka osoite on www.haikua.fi. Verkkokauppa www.haikua.fi käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta (jäljempänä "asetus") on Haikua Oy (Y-tunnus 3190405-3) (jäljempänä "rekisterinpitäjä")

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: info@haikua.fi, puh. +358 44 279 1234

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön

HENKILÖTIETOJEN LÄHDE

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen-/toimeksiannon täyttämiseksi

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin

TIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

3. Noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja

HENKILÖTIETOJEN TALLENNUKSEN KESTO

1.Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja maksimissaan kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Rahti/kuljetusyhtiö
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

ASIAKKAAN OIKEUDET:

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1. tutustua henkilötietoihin

2. henkilötietojen oikaisuun

3. henkilötietojen poistamiseen

4. vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. tietojen siirrettävyyteen

6. peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@haikua.fi 

7. esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti

TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakkaan tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta muille tahoille, kuin palveluntarjoajille jotka vastaavat tilatun tuotteen toimittamisesta asiakkaalle. Rekisterinpitäjä ei vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan, kuten rahti/kuljetusyhtiön tietojen käsittelystä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ (COOCIES)

www.haikua.fi-internetsivustolla on käytössä evästeet, eli coocie-toiminnot. Eväste on asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa www.haikua.fi-sivuston ylläpitäjän tunnistamaan kävijöidensä sivustovierailut ja muun muassa auttaa kirjautumis-ja tietojensyötössä. Evästeen avulla asiakkaan ostokokemusta voidaan parantaa ja yksilöllistää. Mikäli asiakas ei halua käyttää eväste-toimintoa, voi tämä kytkeä toiminnon pois esimerkiksi internet-selaimen asetuksien kautta. Evästeiden salliminen voi olla kuitenkin tarpeellista joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja palvelujen toimimiselle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on lisäksi suojattu salasanalla, käyttäjätunnuksella sekä palomuurilla. Asiakkaan tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä tai tällä työskentelevällä henkilökunnalla, joka tarvitsee tietoja toteuttaakseen asiakkaan tilauksen asianmukaisesti.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN ARTIKLA 22

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä rekisterinpitäjän toimesta.

SUORAMARKKINOINTI

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja suoramarkkinointiin.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.haikua.fi, asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla

Nämä säännöt tulevat voimaan 12.11.2020.

Sivustoa päivitetty 4.1.2022.